بازگشت امپراطوری بیت کوین!

نسخه: 6

تعداد صفحات: 30

تاریخ انتشار: March 4, 2024

فوریـه ۲۰۲۴ بـدون شـک ماهـی پرهیجـان و بـه یـاد ماندنـی بـرای فعـالان بازارهـای مالـی بـود. جایـی کـه قیمـت سـهام، کامودیتـی هـا، ارزهـای دیجیتـال و سـایر دارایی هـای ریسـکی سـود خوبی نصیب سرمایه گذاران خود کردند …

اولین هفته نامه تخصصی فارکس در ایران

فوریـه ۲۰۲۴ بـدون شـک ماهـی پرهیجـان و بـه یـاد ماندنـی بـرای فعـالان بازارهـای مالـی بـود. جایـی کـه قیمـت سـهام، کامودیتـی هـا، ارزهـای دیجیتـال و سـایر دارایی هـای ریسـکی سـود خوبی نصیب سرمایه گذاران خود کردند …

 در هفته نامه ای پلنت تایمز شماره 6 به چه موضوعاتی پرداختیم :

  • نگاهی به تقویم اقتصادی در هفته گذشته 26 فوریه تا 1 مارس
  • اخبار کوتاه ، مهمترین خبرهای اقتصادی در هفته ای که گذشت
  • رویدادهای مهم در هفته پیش رو 4 مارس تا 8 مارس

هفته نامه ای پلنت تایمز به عنوان راهنمایی جامع، به شما در درک و تحلیل حرکت قیمت ها در بازارهای جهانی یاری میرساند. هدف ما درمجله ای پلنت تایمز شماره 6، ایجاد بستری مناسب برای آگاهی معامله‌گران از عوامل موثر بر قیمتها و آماده سازی آنها برای رویدادهای مهم هفته پیش رو است. تیم تحلیلی بروکر فارکس ای پلنت با ارائه نظرات و تحلیلهای بی طرفانه، شما را در مسیر تصمیم گیری آگاهانه در معامالتتان همراهی میکند