توضیحات

در قسمت اول از این دوره آموزشی با نحوه باز کردن حساب دمو و راه اندازی متا تریدر ۵ آشنا خواهید شد .